Satelliitside

Satelliit-tehnoloogia on juba täna kasutusel väga erinevate sidelahenduste pakkumisel ja valdkondi, kus satelliit-side maapealsetele sidevõrkudele pikendust või asendust pakub, lisandub aina juurde. Võrreldes maapealsete sidevõrkudega on satelliitvõrgu rajamine ajaliselt kiirem, kuid rahaliselt kallim, seda ka igakuiste kulude võrdluses. Seetõttu ongi täna satelliit-side asendustooteks neile klientidele, kes elavad või tegelevad ettevõtlusega piirkondades, kuhu maapealsed võrgud ei ulatu. Samuti kasvab satelliitvõrgu kasutamine alternatiivse ja turvalise sidekanalina.
 
 
© 2021 AA-SAT Professional OÜ
Helgi tee 2, Rae vald 75312, Harjumaa /  Tel: +372 6014570 /  E-post info@aasat.eu